В Україні удосконалять регулювання нотаріальної діяльності?

Один з Народних депутатів запропонував удосконалити регулювання нотаріальної діяльності. Він подав до парламенту законопроект № 2718 про внесення змін та доповнень до Закону про нотаріат.
 
За законопроектом нотаріат визначатиметься як публічно-правовий інститут, якому відповідно до чинного законодавства України делеговано окремі повноваження держави щодо забезпечення позасудового захисту прав і законних інтересів громадян та інших осіб незалежно від форм власності, а також держави, шляхом вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріальних дій, надання правочинам автентичності та сили виконавчих документів.

Планується унеможливити неправомірне втручання в діяльність нотаріату інших органів та посадових осіб, доповнивши Закон новою статтею «Компетенція Міністерства юстиції України у сфері державного регулювання нотаріальної діяльності».

Законопроектом пропонується визначити нотаріальними актами постанови, посвідчу вальні написи, посвідчення, накладення та зняття заборони відчуження нерухомого майна, виконавчі написи, інші правові акти нотаріуса, які є процесуальною формою відображення правозастосовної діяльності нотаріуса, та надання цим актам юридичної сили. Пропонується встановити, що проходження нотаріусами підвищення кваліфікації повинно здійснюватися за професійними програмами не рідше ніж один раз на 3 роки.

Пропонується також відновити підхід до формування ВККН: встановити, що до складу ВККН входять по 3 представники від Мін'юсту та Нотпалати, і 5 нотаріусів, які обираються З'їздом нотаріусів України.

«Враховуючи події на сході України та в Криму, виникла крайня необхідність на законодавчому рівні врегулювати питання передачі документів нотаріального діловодства й архіву приватних нотаріусів, печаток і бланків у разі настання надзвичайних і екстремальних ситуацій. Також рекомендується доповнити Закон відповідними нормами, надавши Міністерству юстиції право затвердити спеціальний порядок передачі вищезазначених документів на тимчасове зберігання до держнотархіву», - сказав адвокат Андрій Болюбаш.


Проект має на меті створити Єдину нотаріальну інформаційну систему як програмно-апаратний комплекс. На думку автора проекту, це зробить неможливим вчинення неправомірних нотаріальних дій, фальсифікацію та підробку нотаріальних документів, забезпечить якісне надання нотаріальних послуг, ефективний механізм держконтролю.

«Створення такої інформаційної системи є передумовою для створення електронного нотаріального архіву, що дасть можливість відстежити час і правомірність вчинення нотаріальної дії конкретним нотаріусом», - розповідає юрист Оксана Цікайло

.
Оскільки новим документом передбачається здійснити фундаментальну реформу, не варто чекати, що він буде прийнятий до того, як Мін'юст сформулює свої пропозиції.