Відшкодування ПДВ стало можливим завдяки ВАСУ

Колегія суддів ВАСУ під час розгляду касаційної скарги у справі № К/800/44985/15 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення бюджетного відшкодування з ПДВ відступила від правової позиції ВСУ, дійшовши висновку, що платник податків має право на отримання бюджетної заборгованості, а ефективним способом захисту порушених прав є стягнення з бюджету відповідних коштів.

Суди побачили об'єктивну наявність у платника права на отримання оспорюваної суми ПДВ з бюджету та погодилися з обраним способом захисту порушеного права, стягнувши безпосередньо з бюджету відповідні кошти.

У своєму рішенні ВАСУ зазначає, що з моменту виникнення у платника бюджетної заборгованості настає й протиправна бездіяльність податкового органу як суб'єкта владних повноважень, що утворює матеріально-правовий аспект порушеного права платника і наслідки якої підлягають усуненню в судовому порядку.

Після закінчення встановлених законодавством строків для адміністративної процедури перевірки наявності у платника права на бюджетне відшкодування в результаті невчинення компетентними органами належних дій невідшкодовані суми перетворюються на бюджетну заборгованість. Це зумовлює виникнення фінансових правовідносин між боржником в особі держави та кредитором - платником податків, права якого порушені саме внаслідок несплати йому відповідної суми.

Належним способом захисту в цій категорії спорів ВАСУ визнав безпосереднє стягнення суми заборгованості з державного бюджету.