Антикорупційна програма: чи стане в Україні менше корупції

Фахівці юридичного департаменту ГО "Розвиток Громади" проаналізували антикорупційну програму юридичної особи, яка була введена в дію з 26 квітня.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII була введена в дію антикорупційна програма юридичної особи - комплекс правил, стандартів і процедур з виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи.

Розробка і впровадження антикорупційної програми і призначення уповноваженого щодо її реалізації - обов'язок для керівників:
1) державних і комунальних підприємств, а також господарських товариств з державною або комунальною часткою понад 50 %, у яких:
- середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб;
- обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн.;
2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі (у т. ч. попередньої кваліфікації), якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт - 5 млн. грн.

"За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти цього Закону притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку", - зазначив адвокат Андрій Болюбаш.


У ст. 63 Закону № 1700-VII міститься перелік основних положень антикорупційної програми підприємства. Так, вона може містити:
- сферу застосування і коло осіб, на яких поширюються її положення;
 порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;-
умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.