Джерела фінансування громадських організацій: європейський та український досвід

Громадські організації є важливим і невід'ємним елементом демократії  та громадянського суспільства. Їх диференціація найрізноманітнішого спрямування - вони створюються з метою реалізації та захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних, регіональних, релігійних, професійних прав громадян.
 
Сьогодні громадські організації стали таким собі об’єднуючим чинником між суспільством і органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, взаємовідносини яких свідчать про їх спільні цілі, завдання та єдині принципи. Такі організації створюються для того, щоб привернути увагу до актуальних проблем, що як правило знаходяться у соціальних, екологічних, економічних площинах. Ще одним, на сьогоднішній день, значущим фактором, яким безпосередньо займаються громадські організації, це, безперечно, безпека. Безпека свого міста, села, країни.

Не потрібно забувати й про функцію по здійсненню контролю за ефективною діяльністю держслужбовців, так як часто урядовці не в силі задовольнити потреби громадян через брак коштів та правильних управлінських рішень. 

Важливо розуміти, що державі вигідно співпрацювати з громадськими організаціями, оскільки більшість з них створюються для вирішення різноманітних соціальних проблем,  наприклад:

-  турботи про малозабезпечених, сиріт, хворих, людей з обмеженими можливостями;
-  реабілітації та адаптації до нормальних умов життя учасників бойових дій;
-  розвитку дітей та молоді;
-  організації добробуту для літніх людей;
-  вирішенню багатьох цивільно-правових проблем, з якими до них звертаються.

Враховуючи складну економічну та нестабільну політичну ситуацію, боротьбу з корупцією та недовіру людей до влади, громадські організації не тільки здійснюють соціальні дії для покращення добробуту громадян, але й контроль над владою, що останньою не зовсім вітається. Громадські організації, волонтери та активісти зараз тримають в тонусі нашу владну верхівку, об’єднуючись в спільні ініціативні групи для здійснення контролю та напрацювання нових програм для здійснення необхідних реформ.


Проте, однією з важливих проблем, що впливає на ефективну діяльність громадських організацій є, безперечно, фінансування та пошук активів, наприклад, обладнання, приміщення та людський ресурс.

Варто знати, як вирішують цю проблему  європейські громадські організації.

Аналізуючи діяльність іноземних громадських організацій, очевидною є співпраця і фінансова підтримка з боку державної влади. Отже, у європейських країнах існує два основних види фінансування:

- пряма фінансова підтримка з бюджету, за рахунок субсидій чи грантів (державне фінансування на реалізацію конкретного проекту), державних конкурсних закупівель (придбання державою товарів і послуг, вироблених громадськими організаціями), нормативної підтримки (грошове відшкодування, що виплачується громадським організаціям за надання послуг);
- непряма фінансова підтримка, на прикладі пільг з податку на доходи організації, податкові пільги для донорів, якщо пожертву зроблено на користь певної організації.

Для розуміння, у Німеччині державне фінансування складає 64,3% від загального доходу громадських організацій, що відраховується з податків і доходів соціального страхування, приватних пожертвувань, оплати за послуги, мито та дохід від лотерей. Німеччина фінансує з бюджету діяльність різних за статусом громадські організації як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Підтримка також надається за декількома стратегічними напрямами: виховання молоді, охорона довкілля чи міжнародний розвиток. У цих випадках, або надаються гранти на реалізацію проектів, або між компетентним міністерством і громадською організацією укладається угода про довгострокове стратегічне партнерство. На місцевому рівні типовими способами підтримки громадських організацій є гранти та пряма підтримка з бюджету.  Така вагома підтримка з боку держави призвела до збільшення кількості благодійних організацій в соціальному секторі Німеччини.

У Хорватії створено Національний фонд розвитку громадського суспільства, який надає підтримку відносно малій кількості організацій, проте протягом досить тривалого періоду.  Національний фонд розвитку громадського суспільства фінансується за рахунок виграшів у лотереї, що з року в рік забезпечує відносно надійне та передбачуване фінансування. Крім того, громадські організації отримують гранти на підтримку діяльності у відповідних сферах від профільних міністерств.

В Угорщині також функціонує Національний фонд розвитку громадянського суспільства для надання громадським організаціям інституційної та програмної підтримки. Цей фонд є автономним, представники громадських організацій також входять до складу національних і регіональних керівних органів. Кожного року фонд отримує суми, що дорівнюють загальній сумі 1% податкових внесків платників податку, призначених для громадських організацій.  Також діє схема, що дозволяє платникам податку передавати 1% сплачуваного ними податку відповідній громадській організації і ще 1% – релігійній, або на досягнення цілей, які щороку визначаються державою. Позитивним є те, що така практика допомагає налагодити зв’язки між громадськими організаціями та суспільством.

Фінансування громадських організацій Великобританії з боку держави складає третину їх загального доходу,  більша частина фінансування з державних джерел розподіляється між організаціями, що працюють у сфері постачання соціальних послуг. Слід наголосити, що понад 75% всіх громадських організацій не мають прямих фінансових відносин із державою, але для їх діяльності створені сприятливі умови. Частиною державного фінансування громадського сектору Великобританії є також дохід від виграшу у лотерею, що спрямовується на доброчинство у таких категоріях, як благодійництво, охорона здоров’я, освіта й охорона довкілля, спорт, мистецтво та збереження історично-культурної спадщини.

Громадські організації Чеської Республіки фінансуються з Державного бюджету та всіх місцевих бюджетів. Тут запроваджена також практика фінансування зі спеціальних фондів ЄС. Якщо в інших державах така допомога використовувалася для розширення можливостей органів місцевого самоврядування, то в Чехії частину цих коштів спрямували на підтримку розвитку громадських організацій. В Чехії укладаються договори з провідними фондами, які не контролюються державою чи приватними установами, що надають гранти і здійснюють підтримку громадських організацій.

Виникає логічне питання, яке основне джерело фінансування громадських організацій в Україні?

Законом України "Про громадські об'єднання" визначено, що громадські організації зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевого бюджету і зобов'язані подавати та оприлюднювати звіти про використання цих коштів. Але слід зазначити, що державне фінансування громадських організацій в Україні є формальним і непрозорим,  не врегульовано процедури надання державних грантів, нема довгострокового державного фінансування, не створено ніяких фондів з підтримки громадських організацій. Підтримка державною владою громадських організацій є незадовільною, оскільки представники влади часто бачать в них конкурентів, ніж партнерів. А передача громадським організаціям бюджетних коштів обмежує їхні корупційні плани.  Тому, доводиться залучати фінансові ресурси для роботи громадських організацій та реалізації їх проектів. Це спонсорська допомога і добровільні пожертвування.

Пропонуємо проаналізувати фінансування громадської організації "Розвиток Громади". Найперше, дана організація є неприбутковою, метою діяльності якої не є отримання прибутку і його розподілу між учасниками організації, а спрямування коштів на задоволення суспільних  інтересів. Відповідно, для їх реалізації потрібні кошти, і враховуючи неефективну політику державного фінансування, для реалізації проектів використовуються надходження членських та благодійних внесків, співпраця з фінансовими організаціями та міжнародна допомога.

Для налагодження результативної співпраці української влади з громадськими організаціями, потрібно провести реформи у сфері підтримки та їх фінансування, розглянувши доцільність перерахування коштів від доходів державних лотерей, продажу алкогольних та тютюнових виробів, відсотків від доходів платників податків на потреби громадських організацій. Обов’язковою умовою в розвитку громадських організацій повинна стати їх популяризація на державному рівні, реалізація проектів та загальні освітні програми для молоді, які є основною рушійною складовою нашої держави. Впровадження вище описаних заходів урядом, стане вагомим важелем при залученні громадських організацій та населення до продуктивної співпраці трьох сторін на благо України.
 

 Фото: pixgood.com

Христина Мелекесцева