Чому не радить архітектурно-містобудівна рада?

Чому серед архітектурних і історичних перлин Львова з’являються модернові будівлі, які спотворюють унікальну архітектуру міста, а винуватців жодного разу не назвали. Хто погоджує усе будівництво у Львові і чому львів’яни не знають прізвищ людей, які руйнують те, що не знищили жодні загарбники.

Процедуру погодження містобудівної документації визначає Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Планування територій у місті Львові здійснюється шляхом розроблення та
затвердження планів зонування територій і детальних планів території, які мають відповідати основному стратегічному документу – Генеральному плану міста Львова. Відповідальним за процедуру замовлення і затвердження детальних планів територій є управління архітектури і урбаністики Львівської міської ради, яке в свою чергу для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування утворило архітектурно-містобудівну раду  як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

Зазвичай, виконавцем розроблення детальних планів територій у місті є Державне підприємство Державний інститут проектування міст „Містопроект”, засновником якого є Мінрегіонбуд та приватні проектні організації. Тобто алгоритм погодження містобудівної документації відбувається наступним чином: замовник (найчастіше забудовник) звертається до управління архітектури і урбаністики Львівської міської ради з проханням розробити детальний план території, яке замовляє проект у спеціалізованої організації, погоджує розроблений проект території з архітектурно-містобудівною радою і після цього виносить на затвердження виконкому Львівської міської ради. На шляху розроблення і затвердження містобудівної документації насправді не має жодного перепону і якщо мешканці знехтують громадські слухання, оголошення про які розміщують в окремому розділі на сайті Львівської міської ради, який потрібно спеціально відвідувати, питання вирішують за кілька місяців.

Фактично, за 20 днів до представлення проекту на засіданні архітектурно-містобудівній раді, управління мало б їй скерувати проектовані містобудівні документи для отримання письмових зауважень і пропозицій, однак виглядає, що члени цього експертного органу навіть не знають або не хочуть знати про свої обов’язки. Не хочуть знати тому, що фахове середовище архітектурно-містобудівної ради – це ті ж розробники детальних планів територій з ДП «Містопроект» і ті ж приватні львівські архітектори. А відповідно до Закону «У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами».

Отже, останні зміни до складу архітектурно-містобудівної ради внесено Рішенням виконкому №131 від 9 лютого 2018 року. Традиційно до складу ради входить посадовці органів місцевого самоврядування і органів державної влади, приватні архітектори, науковці і В. Дубина – розробник Генплану міста Львова і водночас начальник архітектурно-планувальної майстерні № 2 Державного інституту проектування міст «Містопроект». Також з цієї ж проектної організації до складу ради включено ще двох архітекторів, які водночас з певною періодичністю є розробниками містобудівних документів П. Крупу, Ю.Столярова. У складі архітектурно-містобудівної ради, проектанти «Містопроекту» голосують за свої ж детальні плани територій і звісно не можуть мати пропозицій та зауважень до власних творінь. А творіння бувають найкреативніші, у вигляді незнання про відсутність затвердженого плану зонування Галицького району, вимог Державних будівельних норм, функціонального призначення земельних ділянок і інфраструктурних проектів передбачених Генеральним планом міста Львова.

За умов відкритого конфлікту інтересів, коли члени архітектурно-містобудівної ради, які мали б надавати комплексний аналіз проектів розроблених детальних планів територій є водночас, і виконавцями робіт, а громадські слухання проходять без цільового інформування мешканців, про гармонійний розвиток Львова годі й говорити. Члени архітектурно-містобудівної ради у Львові самі створюють, самі погоджують свої «геніальні вкраплення» в архітектуру міста, а потім тихо відмовчуються про свої «досягнення».