Судовий збір справляється по-новому

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановою від 25 вересня 2015 року № 10 змінив постанову про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах.

Встановлено, що у разі, якщо позов немайнового характеру подається одночасно декількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, встановлених відповідно до ст. 4 Закону «Про судовий збір» за подання позову немайнового характеру.

Також роз'яснюється, що розміри ставок судового збору визначаються з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна позовна заява, інша заява і скарга подані до суду. Це стосується, зокрема, і випадків, коли заява про забезпечення позову або доказів, апеляційна або касаційна скарга подаються пізніше. При цьому ставки судового збору також визначаються розміром мінімальної заробітної плати, встановленої у році, коли позовну заяву, іншу заяву і скаргу було подано до суду.

Якщо позовну заяву судом залишено без розгляду з підстав, передбачених частиною першою статті 207 Цивільного процесуального кодексу, а позивач відповідно до частини другої цієї статті знову звернувся до суду з таким самим позовом, то судовий збір сплачується на загальних підставах.

Також передбачено, що судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарги на рішення суду сплачується в певному розмірі виходячи зі ставки судового збору, належної до сплати при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги незалежно від оскаржуваної суми.

Роз'яснюється, як суд перевіряє зарахування збору до спеціального фонду державного бюджету. Так, платіжне доручення має бути підписане відповідальним виконавцем банку та скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату надходження та дату виконання платіжного доручення. Суди повинні перевіряти таке зарахування, використовуючи способи, передбачені Цивільним процесуальним кодексом, зокрема у разі потреби отримувати таку інформацію з Державної казначейської служби, яка забезпечує казначейське обслуговування цього фонду.

Питання про повернення сплаченої суми судового збору вирішується судом за результатами розгляду справи за клопотанням особи, яка його сплатила, що відповідає принципу диспозитивності цивільного судочинства.
Сплачена сума судового збору повертається не лише у разі відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, але і у разі відмови у відкритті апеляційного та касаційного провадження.