ВР ухвалила створення сімейних фермерських господарств

Вводиться нова форма ведення бізнесу. Верховна Рада 31 березня ухвалила Закон щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (законопроект № 1599).
 
Встановлено, що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується ФОП самостійно або спільно з членами його сім'ї на основі договору про створення сімейного фермерського господарства. Такий договір укладається членами однієї сім'ї в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім'ї, зареєстрований як ФОП і визначений договором про створення сімейного фермерського господарства.
Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним один із членів господарства.
Фермерське господарство підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для держреєстрації юросіб/ФОП, за умови набуття громадянином України або декількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.
Необхідно зазначити, що залучення сімейним фермерським господарством інших громадян може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, що безпосередньо пов'язані з діяльністю господарства та потребують спеціальних знань або навичок.