ПОРАДИ МОЛОДИХ ПРОГРЕСИВНИХ ВЧЕНИХ ВИКОНАВЧІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ

На виконання статті 24 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» Кабмін постановою від 16 листопада 2016 року № 822 затвердив Типове положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади.

Згідно з документом така рада є колегіальним виборним дорадчим органом, який може утворюватися при органі виконавчої влади для захисту прав та інтересів молодих вчених.

Метою діяльності ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень і захисту їх прав та інтересів.

Основні завдання ради:
- сприяння взаємодії між органом виконавчої влади та молодими ученими;
- підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
- консультативна підтримка молодих вчених щодо провадження наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками їх продукції тощо;
- сприяння залученню молодих вчених до участі в конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;
- підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;
- сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

Рада формується установчими зборами за галузевим або територіальним принципом з представників рад і товариств молодих вчених наукових центрів, ключових лабораторій, вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади або розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із розрахунку по одному представнику від товариства молодих вчених, яке виявило бажання делегувати свого представника до складу ради.

Установчі збори представників товариств молодих вчених обирають склад рейтинговим голосуванням за кандидатури, які виявили бажання взяти участь у роботі ради та подані товариствами молодих вчених.
Склад ради обирається на 5 років.