В Україні затверджена Військово-медична доктрина

Кабінет Міністрів затвердив Воєнно-медичну доктрину України.


Воєнно-медична доктрина - це сукупність поглядів, науково обґрунтованих принципів, єдиних організаційних вимог щодо організації медичного забезпечення Збройних Сил, інших законних військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Документ має на меті вирішення проблем військової медицини та встановлює відповідальність держави та органів виконавчої влади за розвиток системи військової охорони здоров'я і забезпечення її спроможностей у воєнний час.

Доктрина визначає, що для потреб медичних служб і цивільної охорони здоров'я держава забезпечує виробництво та постачання необхідного переліку та кількості вітчизняного медичного обладнання, майна і техніки, лікарських та профілактичних засобів, створення і утримання стратегічного запасу відповідно до затвердженої номенклатури.

Будуть запроваджені єдині підходи до організації надання медичної допомоги військовослужбовцям, їх лікування та реабілітації.

Крім того, буде забезпечено впровадження міжнародних стандартів, принципів та політики медичного забезпечення військ НАТО шляхом врахування їхніх вимог у національному законодавстві з питань охорони здоров'я військовослужбовців.