У юридичному відділі ГО “Розвиток Громади” роз’яснили порядок оподаткування переданих для потреб армії автомобілей

Виконання військово-транспортного обов’язку з мобілізації, якщо не введено правовий режим воєнного або надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств усіх форм власності для забезпечення військових потреб на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Правилами статей 6 та 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зобов’язують підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян – володільців транспортних засобів, надавати при мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України.

Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Згідно з Податковим кодексом з метою оподаткування ПДВ постачанням товарів уважається будь-яка передача права на розпорядження товарами, у тому числі продаж, обмін або дарування такого товару, а також і постачання товарів за рішенням суду. Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків з постачання товарів, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави кредитору, на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу (орендарю).
 

“У разі залучення транспорту згідно з Мобілізаційним планом для забезпечення потреб ЗСУ не відбувається переходу права власності. Така передача здійснюється на умовах повернення транспортних засобів (тобто відбувається передача в тимчасове користування). Тому в обліку платника ПДВ, який передає в користування такий транспорт, ця передача не визначається як об’єкт оподаткування, оскільки не відбувається операції з постачання товару. Підстави для коригування податкового кредиту або визнання умовного продажу згідно з ПК також відсутні” – пояснив правозахисник Андрій Болюбаш.


Якщо після мобілізації транспорт не повертається підприємству і за нього нараховується компенсація, то вона розглядається як оплата вартості такого транспортного засобу. У цьому разі транспорт визнається проданим за бюджетні кошти, і на дату отримання компенсації мають бути визначені податкові зобов’язання з ПДВ.