Порядок обробки персональних даних у Єдиному реєстрі учасників антитерористичної операції

У Мінсоцполітики затвердили порядок обробки персональних даних в Єдиному реєстрі учасників антитерористичної операції від 20. 07. 15р. № 746. Цей порядок визначає механізм формування та ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а також надання відомостей з нього.

Метою обробки персональних даних учасників є реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО.

Згідно з Порядком обробки персональних  даних  залучатиметься така інформація про учасника:
 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • дата народження;
 • стать;
 • номер та серія паспорта громадянина України;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • категорія учасника антитерористичної операції;
 • місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира);
 • контактний телефон;
 • військове (спеціальне) звання;
 • наявність або відсутність статусу учасника бойових дій;
 • місце перебування під час участі в антитерористичній операції;
 • період участі в антитерористичній операції;
 • необхідність у забезпеченні житлом, санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією, технічними й іншими засобами реабілітації
 
Важливим аспектом є те, що поширення персональних даних без згоди суб’єкта  або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках визначених законом і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту й прав людини.  Це зумовлено тим, що обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється відповідно до положень Законів України «Про захист персональних даних» ,  «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та постанови КМУ «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».

Автоматизована система Реєстру є окремою закритою системою без доступу до Інтернету, що забезпечує функціонування та щоденне його оновлення.