Ошибка! Вы указали в качестве родительского документа текущий документ.
Львівських патріотів запрошують у громадське формування | Громадська Організація — Розвиток Громади

Львівських патріотів запрошують у громадське формування

Громадська організація «Розвиток Громади» створює громадське формування з охорони громадського порядку в місті.

Запрошуються активні громадяни, які є патріотами, морально та фізично готові приймати участь у роботі громадського формування. При відборі для роботи в громадському формуванні перевагу буде надаватися офіцерам Збройних Сил та правоохоронних органів, також громадянам, які мають досвід роботи із охорони громадського порядку, певний рівень знань, фізичну підготовку та ріст не менше 170 см.

Основними завданнями громадського формування є:
а) у сфері охорони громадського порядку:
- надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;
- інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються,злочини, місця зосередження злочинних угруповань;
- сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;
- участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;
б) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:
- надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;
- участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку.
Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:
а) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками органів внутрішніх справ;
б) вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;
в) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;
г) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:
- проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;
- надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території міст, інших населених пунктів;
- охорону природи і пам’яток історії та культури;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
д) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;
е) підтримувати зв’язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.
Формування провадить свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ шляхом:
а) спільного, з працівниками органів внутрішніх справ, патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевих рад;
б) взяття участі у здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.